Nufo Design

EN
Gino Rossi | Simple Creative Products, Design Korporacyjny

Gino Rossi | Simple Creative Products
Design Korporacyjny

Dla grupy modowej Gino Rossi i Simple Creative Products wykonaliśmy materiały korporacyjne. Zaprojektowaliśmy papeterię firmową, przygotowaliśmy szablon listu w programie Word oraz opracowaliśmy i wykonaliśmy stopkę e-mailową: dla firmy Gino Rossi, dla firmy Simple Creative Products oraz dla całej Grupy Gino Rossi i Simple Creative Products.

Zadanie wymagało globalnego podejścia do charakteru Grupy, i podkreślenia prestiżu marki modowej. Dlatego projekty zostały wykonane w minimalistycznej formie.

  • Projekt Analiza Marki, Papeteria Biznesowa, Szablony Dokumentów, Stopka E-mailowa
  • Klient Gino Rossi S.A., Simple Creative Products S.A.
  • Sektor Marka modowa
  • Lokalizacja Polska
  • Data 2010
  • Autorzy Nufo Design
  • Współpraca Małgorzata Romanowska
Stopka E-mailowa Gino Rossi
Papier Firmowy + Szablon Listu Gino Rossi
Stopka E-mailowa Simple Creative Products
Papier Firmowy + Szablon Listu Simple Creative Products
Stopka E-mailowa Grupy Gino-Simple
Papier Firmowy + Szablon Listu Grupy Gino-Simple